שרותי רפואה והקמת מרפאות 

ניתנים ומאוישים על ידי צוות רופאים, פרמדיקים וחובשים למוסדות ואירגונים שונים ביניהם: 

נתב"ג, חופי רחצה, בתי ספר ומרפאות שדה לתנועות נוער וכו'.