כללי עשה

• הגש עזרה ראשונה באדיבות, רצינות ומקצועיות
• שמור על צנעת הפרט
• דווח על כל מקרה חריג
• עקוב אחר מצבו של המטופל

כללי לא תעשה

• אין לסטור או להכות מטופל.

• אין לשפוך מים על המטופל.

• אין לתת תרופות / למרוח משחות.

• אין לחרוג מסמכויות הטיפול.

המטרה

• עצירת התדרדרות מצבו של הנפגע.
• להטיב את מצבו במידת האפשר.
• לדאוג לפינוי לדרג רפואי מתקדם יותר

כלי עזר לעובדי דובדבן

בטחון עצמי, מקצועיות ושקט נפשי, משפיעים על יכולתך לטפל ויכולתו של הנפגע לקבל טיפול.

התייבשות
התייבשות

התייבשות
התייבשות

1/1
1 פגיעות בעלי חיים
1 פגיעות בעלי חיים

2 פגיעות בעלי חיים
2 פגיעות בעלי חיים

3 פגיעות בעלי חיים
3 פגיעות בעלי חיים

1 פגיעות בעלי חיים
1 פגיעות בעלי חיים

1/3
אסטמה
אסטמה

אסטמה
אסטמה

1/1
21. עילפון
21. עילפון

21. עילפון
21. עילפון

1/1
A.W מנתב אוויר
A.W מנתב אוויר

A.W מנתב אוויר
A.W מנתב אוויר

1/1
1. החייאה
1. החייאה

2. החייאה
2. החייאה

3. החייאה
3. החייאה

1. החייאה
1. החייאה

1/3
היפותרמיה
היפותרמיה

היפותרמיה
היפותרמיה

1/1
פרכוסים 1
פרכוסים 1

פרכוסים 2
פרכוסים 2

פרכוסים 1
פרכוסים 1

1/2
מכת חום
מכת חום

מכת חום
מכת חום

1/1
היפותרמיה
היפותרמיה

היפותרמיה
היפותרמיה

1/1
1 שברים וקיבועים
1 שברים וקיבועים

2 שברים וקיבועים
2 שברים וקיבועים

1 שברים וקיבועים
1 שברים וקיבועים

1/2
אלרגיה ואנפילקסיס 1
אלרגיה ואנפילקסיס 1

2 אלרגיה ואנאפילקסיס
2 אלרגיה ואנאפילקסיס

אלרגיה ואנפילקסיס 1
אלרגיה ואנפילקסיס 1

1/2
אסטמה
אסטמה

אסטמה
אסטמה

1/1
היפותרמיה
היפותרמיה

היפותרמיה
היפותרמיה

1/1
1 סוכרת
1 סוכרת

2 סוכרת
2 סוכרת

1 סוכרת
1 סוכרת

1/2
התחשמלות
התחשמלות

התחשמלות
התחשמלות

1/1