עזרה ראשונה - כלי עזר לעובד

בטחון עצמי, מקצועיות ושקט נפשי, משפיעים על יכולתך לטפל ויכולתו של הנפגע לקבל טיפול.

עשה:
• הגש ע"ר באדיבות, רצינות ומקצועיות
• שמור על צנעת הפרט

• דווח על כל מקרה חריג
• עקוב אחר מצבו של המטופל

המטרה :
• עצירת התדרדרות מצבו של הנפגע.
• להטיב את מצבו במידת האפשר.
• לדאוג לפינוי לדרג רפואי מתקדם יותר

לא תעשה:
• אין לסטור או להכות מטופל.

• אין לשפוך מים על המטופל.

• אין לתת תרופות / למרוח משחות.

• אין לחרוג מסמכויות הטיפול.