9748abb9-187a-4d14-8db7-09904be01f0f.jpg

ליווי ואבטחת טיולים

המחלקה מונה צוותים של רופאים, פרמדיקים, חובשים, מגישי ע"ר ומאבטחים כולם בוגרי יחידות קרביות בצה"ל אשר עברו הכשרה קרבית והכשרה של משטרת ישראל ועומדים בכל התקנים המחמירים של משרד הביטחון, משרד החינוך, משטרת ישראל והמשרד לביטחון פנים.

 

שרותי המחלקה ניתנים לאורכה ולרוחבה של הארץ מהצפון ועד הדרום.

כחלק מסטנדרט השירות הייחודי של החברה, אנשי המחלקה מחויבים וערוכים לספק את "האבטחה שמעבר":

שמירה בלילות, בדיקה ביטחונית ובטיחותית של מתקני ואזור הלינה, אבטחה מרחבית המשלימה את מעגל האבטחה ועוד.